Home >

Salaris Adviseur

Locatie

Eindhoven

Publicatiedatum

16-04-2018

Publicatie eindigt

27-04-2018

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT19079
Omgeving: Eindhoven
Startdatum: 2 juli 2018 (let op screening van ca. 6 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 december 2018
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden voor 17 mei.
Sluitingsdatum: Donderdag 26 april om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Salaris Adviseur voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Salaris Adviseur. Op 1 januari 2015 is de Dienst Human Resource Management (HRM) binnen de organisatie in haar nieuwe vorm in werking getreden. Dit betrof onder andere een overgang van 26 personeelssystemen naar één nationale HRM-administratie en 1 proces van salarisverwerking voor de gehele organisatie (> 65.000 medewerkers). Voor de ondersteuning van de HRM-processen wordt gebruik gemaakt van een Employee Self Service (ESS) en Management Self Service (MSS) en het dienstverleningsconcept “click-call-face’.

De sector HR administratie (HRA) bestaat uit 3 teams Personeels- en Salarisadministratie die werkzaam zijn in het Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. Hier vindt de verwerking plaats van alle individuele personeels- en salarismutaties. Naast de 3 teams is er in een projectmatige vorm een Centrale Salarisgroep (CSG) ingericht om te komen tot een juiste maandelijkse productie- en betaling van salarissen. Tenslotte is er een team HR beheer ingericht waar het beheer op de HR data en systemen wordt uitgevoerd.

De teams bevinden zich in een fase van optimalisatie. Dit brengt een aantal specifieke vraagstukken met zich mee ten aanzien van de werkverdeling, uniform werken en kwaliteit. De teamchefs zijn tevens portefeuillehouder van een aantal werkprocessen en verantwoordelijk voor de optimalisatie en implementatie van deze processen. Het projectteam CSG is begin 2017 gestart met 14 medewerkers van de 3 verschillende teams en werkt centraal vanuit het Eindhoven en decentraal op de 3 locaties. De CSG bestaat uit de volgende werkprocessen:

 • Regelgeving & Inrichting (R&I);
 • Verwerking & Kwaliteitscontrole (V&K);
 • Advisering, Ondersteuning en Verbetering (AO&V).

De CSG is verantwoordelijk voor:

 • Een optimale inrichting van het personeels-en salarissysteem zodat medewerkers salaris ontvangen conform de juiste uitvoering van wet- en regelgeving;
 • De maandelijkse “salarisrun” en bijbehorende kwaliteitscontroles;
 • De begeleiding van het veranderingsproces om te komen tot uniforme uitvoering conform wet- en regelgeving op de 3 teamlocaties;
 • Bijdrage leveren in het optimaliseren van de werkprocessen rekening houdend met de mogelijkheden van verdere automatisering.

Om risico’s te beperken wordt gebruik gemaakt van een Control Framework (raamwerk van alle samenhangende beheersmaatregelen) met een continue focus op rechtmatigheid binnen de HRM processen. Binnen het proces AO&V voor de teamlocatie Eindhoven is de CSG op zoek naar een salarisadviseur die aantoonbare ervaring heeft in de begeleiding van grootschalige veranderingsprocessen. Je draagt bij aan een efficiënte en effectieve werking van het totale salarisproces bij de organisatie door problemen op te sporen, te analyseren en op te lossen.

Taken/werkzaamheden:

 • Draagt bij aan landelijke uniformering van werkwijzen.
 • Ondersteunt bij het implementeren van nieuwe beheersmaatregelen in het kader van het Control Framework.
 • Toetst rechtmatigheid en/of de uitvoering plaats vindt conform de beheersmaatregelen.
 • Helpt mee in de uitvoering van de verschillende controles in het kader van de jaarrekening.
 • Draagt kennis op het vakgebied over aan anderen.
 • Draagt bij aan de maandelijkse evaluatie op de locaties na de “salarisproductie” en doet verbeteringsvoorstellen.
 • Adviseert proactief op ontwikkelingen in de markt / wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van rechtmatigheid en salaris.
 • Levert bijdrage aan de optimalisatie van de HRA-werkprocessen op verzoek van de portefeuillehouder(s).
 • Begeleidt, indien noodzakelijk, complexe uitvoeringsvraagstukken door het inbrengen van salarisdeskundigheid.
 • Kan worden ingezet als materiedeskundige in grootschalige projecten.
 • Maakt rapportages waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare tools zoals Impromptu en Cognos.
 • Rapporteert aan de verantwoordelijke Projectleider/Teamchef CSG van HRA.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde en erkende HBO opleiding.
 • Je hebt een afgeronde en erkende aanvullende NIRPA gecertificeerde opleiding.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) als Salaris Adviseur met een salarisadministratie van circa 2.500 medewerkers.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt ervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) in het adviseren, ondersteunen en verbeteren van complexe HRM processen. (Weging 40%)
 • Je hebt ervaring in het begeleiden van medewerkers in grootschalige veranderingsprocessen. (Weging 20%)
 • Je hebt ervaring in het rapporteren van bevindingen. (Weging 15%)
 • Je hebt ervaring met de uitvoering van een Control Framework. (Weging 15%)
 • Je hebt kennis en ervaring met personeels-en salarissystemen van RAET (Beaufort, Gemal en Youforce) of vergelijkbare systemen.

Competenties:

 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Probleemanalyse
 • Overtuigingskracht
 • Initiatief
 • Leervermogen

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bekijk

onze nieuwste vacatures
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Omgeving Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.